Energieffektiv ventilasjon = sunt inneklima

Det går en grønn tråd gjennom Multifag

Ventilasjon er, sammen med oppvarming, den viktigste måten å opprettholde et gunstig inneklima på. Et godt inneklima har mange gode bivirkninger for helse og trivsel. De nye byggeforeskriftene (TEK10) gjør det spesielt praktisk for kunden å velge Multifag. Vi kan stå for hele leveransen med rørlegger, elektriker og ventilasjon. Siden flere av områdene griper så inn i hverandre gir dette også et bedre totalteknisk resultat. Og ikke minst koordinerer Multifag arbeidet slik at håndverkerne slipper å vente på hverandre. Her er det mye tid å spare!

Avdelings- / Prosjektleder
952 31 098
Oddlaug Franche
Servicetekniker
984 70 425
Benjamin Kristiansen
Prosjektleder
406 29 057
Kjell Tore Isaksen
Servicetekniker
455 10 636
Ronny Lid Gundersen
Prosjektleder
911 32 600
Gari Olavi Aikio
Smart ventilasjon gir godt inneklima

Stikkordene her er balansert ventilasjon og sentral driftsovervåkning. Boliger som er utstyrt med begge deler kan også halvere driftskostnadene.

Les mer