Kampanje overspenningsvern

Hos oss får du overspenningsvern ferdig montert til en fast lav pris. 
Inkludert i prisen er både utstyr, jobb og annet materiell. Enkelt, trygt og forutsigbart!

Pakkepris

  • Overspenningsvern
  • Montering
  • Materiell og kjøring

Kr 2 300,-

Inkluderer 50 km kjøring tur-retur. Forbehold om tilgjengelig plass i sikringsskapet. 

Send oss en forespørsel via skjema

Hva er overspenningsvern?

Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget og det elektriske utstyret du har tilkoblet mot overspenninger.

Vernet plasseres i sikringsskapet og fører overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen der de forårsaker skade.  Overspenningsvern skal være montert i alle nye boliger.

Hvorfor trenger jeg et overspenningsvern?

Alle boliger trenger overspenningsvern. Overspenninger som kommer inn fra strømnettet kan gjøre store skader på det elektriske anlegget og utstyr du har koblet til dette. Spenningene kommer fra lynnedslag i eller i nærheten av kraftledninger (atmosfæriske overspenninger). De kan også komme ved inn- og utkobling av store belastninger i strømnettet (koplingsoverspenninger).

Sjekk om overspenningsvernet ditt fungerer

Dersom du har montert overspenningsvern i anlegget, må du følge litt med på dette. Ved kraftige overspenninger, eller gjentatte overspenninger, kan de bli defekt og ikke lenger gi beskyttelser.

Alle overspenningsvern har en indikator som varsler om det er defekt. Hvordan dette vises vil variere avhengig av type og produsent, men det er gjerne et felt eller lampe som skifter farge. Etter et tordenvær bør du derfor kontrollere at overspenningsvernet ikke er defekt.

Kan jeg bytte overspenningsvern selv?

Et bytte av et overspenningsvern må utføres av autorisert personell, dette er ikke noe du kan gjøre selv. Det skal være informasjon om overspenningsvernet i sikringsskapet.

Rull til toppen