Legg til din overskrift her

Multifag avd blikk

Fasade, beslag og tak
Vi leverer løsninger til store og små prosjekter. Alt fra nye beslag rundt vinduene på et bygg til komplett leveranse av fasade for et større næringsbygg. Hos oss blir alt produsert på vårt lokale verksted av dyktige menn og kvinner med masse kompetanse og erfaring. Dette gjør oss i stand til å løse komplekse oppgaver på kreative og gode måter. Vi bruker gamle tekniker med moderne teknologi for å produsere effektivt og nøyaktig. Våre fasadearbeidere monterer alt på bygg slik at det blir sittende år etter år. 

Prosjekter
Store tekniske leveranser er noe elektroavdelingen til Multifag har lang erfaring med. Dette gjør oss til en solid aktør i bransjen. God dialog med kunden, kostnadsbesparende løsninger og leveranse på avtalt tid er viktige fokusområder for oss. Å velge Multifag som en totalteknisk leverandør sikrer at kompliserte grensesnitt mellom de tekniske fagene ivaretas på best mulig måte.

Avdelings- / prosjektleder

928 57 710

Prosjektleder

922 26 171

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fasade

Beslag

Taktekking

Rull til toppen