Balansert ventilasjon

Dette er et system som leverer frisk og filtrert luft og tar ut brukt og «forurenset» luft fra innsiden av huset. Det sørger for at inngående luft blir varmet opp ved å bruke restvarmen fra utgående luft. Dette gjør at du sparer mye penger på oppvarming. Et slikt anlegg bidrar også til at det ikke oppstår fuktskader i huset og tar i tillegg vekk eventuelt Radon og heksesot. For å kartlegge behovet for et slikt anlegg utfører vi gjerne en måling av inneklima. Hvordan vi utfører den og kostnaden kan du lese mer om nedenfor. 

Derfor bør du ha et balansert inneklima

I alle nybygg må et slikt system installeres. Men har du et litt eldre hus er det flere grunnet til å installere det. 

  • Energibesparende: Balansert ventilasjon gjenvinner normalt over 80 prosent av varmen i ventilasjonsluften.
  • Forbedrer luft: Balansert ventilasjon fjerner forurenset og fuktig inneluft, og tilfører ren, filtrert og ikke minst temperert tilluft.
  • Komfort: Balansert ventilasjon gir høy komfort. Det er også stillegående og gir trekkfri ventilasjon.
  • Forskrifter: Byggeforskriftene stiller krav til at det skal være et godt innemiljø i boliger, og balansert ventilasjon tilfredsstiller både innemiljø- og energikravene.
  • Optimal drift: Balansert ventilasjon er utviklet for nordiske forhold, og fungerer derfor godt også i den kalde årstiden.
  • Sparer miljøet: Med balansert ventilasjon med varmegjenvinning gjenbrukes varmen i inneluften. Slik reduseres behovet for nyproduksjon av energi, og du tar vare på miljøet.

Måling av inneklima

Ved måling av inneklima i huset ditt så går vi gjennom alle rommene for å se hvor mye av luften i huset som blir byttet ut. Samtidig måler vi forurensning, CO2 nivå og eventuelt radonverdier. Ut i fra disse målingene ser vi hvor mye du vil få ut av et nytt ventilasjonsanlegg. Har du eller noen i familien problemer med astma eller allergier vil man få et helt annet liv med et balansert inneklima. Har du allerede en anlegg kan vi sjekke hvor effektivt dette er også. 

Hva koster det?
En komplett måling av huset koster 5900,- fastpris. Benytter du deg muligheten til å kjøpe et nytt anlegg av oss så får du denne målingen gratis. 

Hva tilbyr vi?

Montasje i nybygg

TEK17 kravene sier at alle nybygg skal ha installert et ventilasjonsanlegg. Som en totalteknisk leverandør hjelper vi deg med å prosjektere et anlegg for ditt nye hus som følger dagens standard. Det blir integrert i huset; noe som gjør det tilnærmet «usynlig».

Ettermontasje

Ved en måling av inneklima vil vi kjapt se om du har behov for å ettermontere et ventilasjonsanlegg. Det vil som regel si at det er mye forurensning og lite utskiftning av luft når vi anbefaler dette. Et anlegg som blir montert i etterkant blir bygd inn i «kasser» som gjør at de går i et med huset. 

Multifag er din partner uansett prosjektomfang.
Send oss gjerne en forespørsel

Rull til toppen